www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hania Lis wraca do TV!?

Znudzi?o si? jej gotowanie?

Dopiero co kolorowa prasa donosi?a, ?e Hania doskonale czuje si? w kuchni i wykorzystuj?c swój kulinarny talent mog?aby spokojnie otworzy? restauracj?. Jednak tygodnik Rewia donosi, ?e Hania jednak zastanawia si? powa?nie nad powrotem.

Lis_Hanna

Pono? teraz, kiedy wróci?a ju? z hiszpa?skich wakacji czekaj? j? powa?ne rozmowy z przedstawicielami du?ej stacji telewizyjnej. Ciekawe, której, bo przecie? prawie w ka?dej ma ju? zamkni?te drzwi? Mo?e jednak opcja z w?asn? restauracj? by?aby dla Hani lepsza?

Lis_Hanna_Lis_Tomasz

Lis_Hanna_Lis_Tomasz

Wojna mi?dzy King? Rusin a Hann? Lis nadal trwa [3 zdj?cia]


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>