www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hania Lis w Dzie? Dobry TVN!?

Jak prze?yje to Kinga Rusin?

Do tej pory program kojarzony g?ównie z King? Rusin, b?dzie mia? now? twarz.

Co prawda, jak donosi Fakt, Hanna Lis b?dzie tylko robi? codziennie przegl?d prasy i p?omienie komentowa? opisywane wydarzenia, ale …

Rusin_Kinga

Rusin_Kinga

No w?a?nie, czy to nie pierwszy krok do eliminacji Kingi, jako jednej z czo?owych twarzy Tvn-u?

Lis_Hanna

Lis_Hanna_Lis_Tomasz

Lis_Hanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>