www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hakiel zrezygnowa? z kariery dla dziecka!?

Fakt podaje, ?e Marcin Hakiel zrezygnowa? z kariery tanecznej, nie bierze udzia?u w turniejach. Jak przyznaje w rozmowie z tabloidem owszem pracuje, ale zajmuje si? tylko prowadzeniem szko?y ta?ca. Sam nie daje lekcji – ma od tego zatrudnionych pracowników.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>