www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hakiel dosta? prac? w fabryce?

Marcin ma szcz??cie, ?e jego ?ona ma sporo znajomo?ci!

Marcin przedwcze?nie odpad? z show TVN – u „Taniec z gwiazdami” w parze z aktork? Dorot? Del?g. Przedwcze?nie, bo wiele nie zarobi? na udziale w tej edycji. Ale jego zaradna ?ona Hakiela nie p?aka?a nad rozlanym mlekiem.

Kasia Cichopek podobno wykorzysta?a znajomo?? z Nin? Terentiew i znalaz?a Marcinowi now? prac? w „Fabryce gwiazd”

„Hakiela zaproszono do programu, proponuj?c mu rol? nauczyciela ta?ca i choreografa. W ko?cu to fachowiec i osoba bardzo lubiana przez widzów” (Na ?ywo)

O ile jego umiej?tno?ci i wiedzy na temat ta?ca kwestionowa? nie b?dziemy, to du?a sympatia telewidzów dla Marcina jest raczej w?tpliwa…

Ale jednego musimy mu pogratulowa? … ?ony.


Wpisz komentarz

  1. 17 kwietnia 2009 15:55

Podobne posty:

/* */?>