www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hakiel dostanie wi?cej, ni? gwiazda!

Marcin bardzo wysoko mierzy

Gdyby nie udzia? w „Ta?cu z gwiazdami” u boku popularnej Kasi Cichopek, romans, a potem ?lub z ni?, Marcin by?by prawie nikomu nieznanym tancerzem. Jednak on sam ju? o tym nie pami?ta i szybko przyzwyczai? si? te? do ?ycia z gwiazd?, tak? jak Kasia. Co wi?cej, sam czuje si? jak prawdziwy gwiazdor.

Jak podaje Se, Hakiel za??da? za udzia? w najbli?szej edycji „Ta?ca z gwiazdami” 8 tysi?cy z?otych za ka?dy odcinek! To wi?cej ni? dostaj? gwiazdy zaproszone do programu!

Stacji TVN chyba bardzo zale?a?o na udziale Marcina w programie, bo ju? jest pewne, ?e zobaczymy go na tanecznym parkiecie.

A tak na marginesie, w towarzystwie Doroty Del?g, tylko, które z tych dwojga jest w takim razie gwiazd??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>