www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Hakiel chorobliwie zazdrosny o Cichopek!?

Có? to za s?odka Miłość! Kochamy si?! Kochamy! Jeszcze niedawno, jakby ka?dym swoim publicznym pojawieniem chcieli powiedzie? ca?emu ?wiatu! Czy po romantycznych uniesieniach przysz?a pora na codzienno?? i monotoni?!? Nie, nie. Chodzi o innego faceta.

Kasia Cichopek od tygodnia, prowadz?ca razem z kabareciarzem, Mariuszem Ka?amag? nowe show Polsatu, Tylko nas dwoje, to profesjonalistka. Cz?sto spotyka si? z Ka?amag?, aby dopracowa? szczegó?y wspólnego prowadzenia programu.

Hakiel wie, ?e Kasia to profesjonalistka, zaniepokoi?o go jednak to, ?e jego ?ona w towarzystwie Ka?amagi czuje si? coraz lepiej. Jak na dobrego kabareciarza przysta?o Mariusz ci?gle ?artuje, tryska humorem, powoduj?c ?e Kasia przy nim jest ca?y czas roze?miana. Na dodatek, gwiazda nazywa go przy innych osobach – swoim dobrym duchem. Marcinowi wcale to si? nie podoba. Jest ci?gle w pobli?u, z laptopem pod pach? ?ledzi ka?dy ruch i gest ukochanej – czytamy w Fakcie.

Cichopek_Katarzyna_Ka?amaga_Mariusz

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>