www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gwiazdy Slumdoga dosta?y mieszkanie…

23 metry kwadratowe dla czterech osób. ?al?


Nie wiemy ju?, co o tym my?le?. Wydawa?oby si?, ?e film, który zarobi? ponad 350 milionów dolarów doceni swoje gwiazdy.

No i doceni?. Fundusze opiewaj?ce na zawrotn? kwot? 130 dolarów ROCZNIE (!!!) zosta?y utworzone, Rubina Ali b?dzie pisa? ksi??k?, ?eby zadowoli? producentów, a reszta dzieci nadal b?dzie mieszka? na wysypisku ?mieci.

No, oprócz Azzhurdina Mohammeda Ismail, któremu producenci za?atwili mieszkanie. Oczywi?cie dopiero po interwencji mediów – przecie? nikt nie zrobi?by dla tych dzieci nic bezinteresownie, po prostu trzeba by?o „ratowa?” swój wizerunek.

//Foto by: People


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>