www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gwiazdy s?awne od pieluch!

Dzi? s? s?awni i bogaci. Ale na sukces sami ci??ko zapracowali. Cz?sto kosztem dzieci?stwa…

Marysia Sadowska

Dzisiejsze trzydziestolatki pami?taj? pewnie roz?piewany program ,,T?czowy Music Box” i dwie prowadz?ce: Marysi? i Gabrysi?. Nastolatki ta?czy?y i ?piewa?y, a z nimi… wszystkie nastolatki w Polsce! Kariera Gabrysi szybko si? sko?czy?a, za to Marysia pierwsza solow? p?yt? nagra?a maj?c 14 lat, kolejn? trzy lata pó?niej. Wyda?a dwa albumy w Japonii. Jest znan? dzi? piosenkark? ?piewaj?ca pop, cho? ci?gnie j? do jazzu. Ale to nie wszystko: Sadowska jest tak?e zdoln? dziewczyn?!

Sadowska_Maria

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

  1. 1 lutego 2010 13:26

    Bey:

    Jak dla mnie to jedyn? gwiazd?,któr? wszyscy znaj? i która jest znana ze swojej twórczo?ci jest Maria Sadowska(nie rozumiem dlaczego piszecie o niej Marysia…) i Iza Miko. Ewentualnie jeszcze Jab?czy?ska. Reszta to jakie? podlotki.

Podobne posty:

/* */?>