www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gwiazdy na emerytur?!

W mediach zwolnienia, kasacje etatów …

Podobno wielokrotnie zwalniana, zawieszana i przenoszona Hanna Lis tym razem definitywnie straci?a prac? w Telewizji Polskiej.

By?y szef radiowej Trójki, Krzysztof Skowro?ski, zosta? podobno dyscyplinarnie zwolniony z Polskiego Radia.


K?opoty, w zwi?zku z uk?adami towarzysko-biznesowymi, mo?e mie? Tomasz Kammel. Czy?by nowe w?adze systematycznie wycina?y „starych” wyjadaczy?

Podobno teraz prezenterzy i dziennikarze maj? by? wy?aniani w drodze castingu, jak w programach „Od Przedszkola do Opola” i „Ma?a szansa na sukces”.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>