www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gwiazdy b?yszcz?ce

Gwiazda gwie?dzie nierówna, bo jedne w naszych oczach b?yszcz?, jak diamenty, inne za? s? md?e i bezbarwne. Tak przynajmniej wynika z bada? Celebrity Monitor 2009 przeprowadzonych przez Instytut ARC Rynek i Opinia, w trakcie których zbadano si?? 325 osobowo?ci polskiego showbiznesu.

Anna Dymna

powierza

Anna Powierza

I tak, najbardziej wyj?tkow? polsk? gwiazd? jest Anna Dymna, najbardziej bezbarwn? – Anna Powierza.

rutowicz5

Jola Rutowicz

wisniewski2

Micha? Wi?niewski

Zdaniem ankietowanych, medialny potencja? tkwi w artystach kabaretowych, podczas gdy Jola Rutowicz i Micha? Wi?niewski powinni ju? w mediach „wygasn??”.

W pierwszym takim, cyklicznym badaniu gwiazd w Polsce w ka?dym tygodniu ?rednio 275 respondentów ocenia wizerunek znanych osób. Badani Polacy wskazuj? na liderów atrakcyjno?ci, inteligencji, wyj?tkowo?ci, ale i bezbarwno?ci czy medialnego „po??dania”.

kondrat

Marek Kondrat

mroczkowie

Bracia Mroczek

stenka

Danuta Stenka

 Na czym polega fenomen Marka Kondrata, nijako?? Mroczków, atrakcyjno?? Danuty Stenki – ARC Rynek i Opinia od stycznia 2009 stale pyta Polaków o gwiazdy i ocenia ich marketingowy potencja?.

wodecki1

Zbigniew Wodecki

kayah4

Kayah

pazura3

Cezary Pazura

Spo?ród 325 osobowo?ci polskiego showbiznesu poddanych badaniu wysok? rozpoznawalno?? (90%) uzyska?o 90 gwiazd. Najbardziej znanymi postaciami s? „legendy” sceny i mediów – Zbigniew Wodecki, Kayah, Marek Kondrat i Cezary Pazura – zna ich prawie 100% Polaków. Najni?sz? znajomo?ci? spo?ród badanych gwiazd ciesz? si? m?odzi prezenterzy telewizyjni.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>