www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Guzowska wyjawi?a rodzinny sekret!

Mistrzyni ?wiata w kick-boxingu mia?a trudne dzieci?stwo

„Jako dziecko zosta?am adoptowana – mówi Guzowska. Ale ojciec Iwony by? alkoholikiem. – Tata jest wspania?ym cz?owiekiem. Takim, który odda?by drugiemu ostatni? koszul?. Ale prawd? jest te?, ?e by? alkoholikiem. Z mam? i bratem wielokrotnie musieli?my ucieka? z domu. Kiedy ojciec by? niedopity, robi? si? agresywny – wyznaje Guzowska w wywiadzie dla jednej z ogólnopolskich gazet.

Pami?tam, jak bardzo si? ba?am, czy przyjdzie pijany. A je?li ju? przyjdzie pijany, to ten strach, czy b?dzie le?a? spokojnie i nawet si? nie rusza?, czy zacznie si? awantura, krzyk. Strach, ?e za chwil? b?d? t?uczone szyby. Taki strach przejmuje cz?owieka do szpiku ko?ci. Ka?dy, kto co? takiego prze?y?, doskonale wie, o czym mówi?” (Fakt)

Takie fakty z ?ycia znanej mistrzyni szokuj? niejednego, padaj? pytania, czy Iwona powinna o tym, mówi?. A nam si? wydaje, ?e je?li zechcia?a, to dobrze zrobi?a, ?e opowiedzia?a o tym, co najwyra?nijj wp?yne?o na ca?e jej ?ycie. Nie ma w tym nic niepoprawnego. Gratulujemy postawy!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>