www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Guzik nie pcha si? do mediów!

Wygra?a Taniec z gwiazdami, ale nie chcia?a da? si? „wykorzysta?”.

Ju? nied?ugo zobaczymy Ann? Guzik w sztuce teatralnej Wydmuszka, w której u boku Joanny Liszowskiej ma zagra? nami?tne sceny. Ale poza teatrem ma?o okazji by zobaczy? Guzik. Sk?d taki obrót spraw?Aktorka wyzna?a w rozmowie z Faktem, czemu nie skorzysta?a z wielkiej popularno?ci, jak? da?o jej rozta?czone show.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>