www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Guy zostanie milionerem?

Oficjalnie wiadomo, ?e b?d? si? rozwodzi?. Nieoficjalnie mówi si? o fortunie, jak? dostanie Guy Ritchie…


thesun


Pojawi?o si? oficjalne o?wiadczenie w sprawie rozwodu:
Po siedmiu i pó? latach ma??e?stwa Maonna i Guy Ritchie zgodzili si? na rozwód. Oboje prosz?, aby media uszanowa?y prywatno?? ich obojga, jak i ich rodziny w tym trudnym okresie. Warunki rozwodu nie zosta?y jeszcze ostatecznie ustalone” – cytuje Super Express.

Owe warunki w tym przypadku to niebagatelna suma 275 milionów funtów do podzia?u. W ?wiatku prawniczym ju? plotkuje si? o pieni?dzach, jakie Ritchie mo?e dosta? w wyniku sprawy s?dowej – propozycje zaczynaj? si? od 75 mln funtów (prawie 350 mln z?otych). I to jest minimum, które na 99% mu przys?uguje i, które na 99% wp?ynie na jego konto.

Zawsze to jakie? pocieszenie…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>