www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Guns’n’Roses politycznie?

Burza w Chinach po wydaniu kr??ka „Chinese democracy”.


opioids

Mo?na si? by?o tego spodziewa?. Chiny s? oburzone tekstami Axla Rose’a! Nie od dzi? wiadomo przecie?, ?e takie poj?cie jak chi?ska demokracja nie istnieje. Ba!  To sprzeczno?? sama w sobie!

W?adze chi?skie ostro zareagowa?y na wydanie p?yty oskar?aj?c zespó? o obra?anie Chi?skiej Republiki Ludowej.

Jak my?licie, sko?czy si? w s?dzie?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>