www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gumowa „Czarna Mamba”!

Podczas ostatniego odcinka „Ta?ca z gwiazdami” gimnastyczna cz??? jury wprawi?a wszystkich w os?upienie!

Iwona Pavlovi? i Piotr Gali?ski s? ?wiatowej s?awy tancerzami. Utytu?owani i popularni ci?gle stanowi? wzór gibko?ci i elastyczno?ci.

W ostatnim odcinku 9. Edycji „Ta?ca z gwiazdami” dali niez?y popis umiej?tno?ci.


Przyci?ganie nogi do g?owy zadziwi?o wszystkich. Jak donosi prasa by?y to jednak rekwizyty

( SE )! Sami os?d?cie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>