www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gratka dla fanów! Martyna Wojciechowska poka?e biust!

Co z tego, ?e piersi Martyny nie s? dzie?em natury, skoro pan m?ody, syn wodza, podszed? do mnie, pomaca?, sprawdzi? biodro i powiedzia?, ?e nadaj? si? do rodzenia dzieci…

Martyna wyra?nie nie chce, aby jej nowy program Kobieta na kra?cu ?wiata nie okaza? si? klap?. Ju? teraz zdradza jego szczegó?y i to jakie pikantne!

Mog? zdradzi?, ?e b?dzie du?o piersi, moje równie? – powiedzia?a Wojciechowska. – Byli?my na weselu w Namibii. Kobiety postanowi?y wysmarowa? mnie ca?? zje?cza?ym mas?em z ochr?. I z tej okazji ca?a wioska plemienia Himba zbieg?a si? zobaczy? biust bia?ej kobiety. Ma?o tego,pan m?ody, syn wodza, podszed? do mnie, pomaca?, sprawdzi? biodro i powiedzia?, ?e nadaj? si? do rodzenia dzieci… – takie rewelacje znalaz?y si? w Fakcie.

Wojciechowska_Martyna

Poniewa? uj?? nas ten w?tek ze zje?cza?ym mas?em i macaniem, obiecujemy, ?e do programu Wojciechowskiej wrócimy. Nie tylko po to, aby zobaczy? biust bia?ej kobiety ...

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna

Wojciechowska_Martyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>