www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Grabowski w do?ku

„Ferdekowi” nie zawsze by?o do ?miechu – rola a ?ycie to nie to samo!!!….

Andrzej Grabowski wyzna? niedawno w „Dzie? Dobry TVN” i? wielokrotnie zdarzy?o mu si? by? w do?ku a nawet stanie wskazuj?cym na depresj?. Trudno skojarzy? taki stan rzeczy z chyba najpopularniejsz? rol? w?ród seriali komediowych czyli Ferdynandem Kiepskim.

Jak t?umaczy aktor :…Nam aktorom nietrudno jest wpa?? w taki rodzaj smutku czy przygn?bienia. Normalni ludzie zdaj? matur? raz w ?yciu, my aktorzy zdajemy j? co chwil?, po ka?dej premierze spektaklu czy filmu… Metod? dla Grabowskiego na wyj?cie na prost? by?a rozmowa i spotkania z innymi osobami maj?cymi równie? problemy. Innymi s?owy stres-party.

?arty ?artami ale nie wa?na metoda, wa?ne ?e dzia?a. A jak wiemy nerwy potrafi? zniszczy?!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>