www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak zwolni?a ochroniarza! Co chce ukry? Edyta?!!!

Oj dzieje si? u Edyty dzieje … Nocna wyprowadzka z domu m??a, teraz pozbycie si? ?wiadka wi?kszo?ci wydarze? w jej codziennym ?yciu – ochroniarza

Po k?opotach z paparazzi Edyta prawie nigdzie nie rusza?a si? bez ochrony. Teraz, gdy g?o?no o jej rozstaniu z m??em Dariuszem Krup?, Górniak zwalnia osobistego ochroniarza …

Czy?by Edyta chcia?a ukry? co? przed mediami?

Czy jej nowe ?ycie w kr?gu przyjació? Kasi Sowi?skiej i nowego m??czyzny, którego pozna?a w?a?nie dzi?ki niej, d?ugo b?dzie owiane tajemnic??

Ale, jak mówi stare powiedzenie, prawda zawsze na jaw wychodzi, trzeba tylko czasu.

A my poczekamy …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>