www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak zrezygnowa?a z pracy, przez Karolaka!?

Edyta Górniak mia?a zasiada? w fotelu jurorki show „Tylko nas dwoje”. Ostatecznie wycofa?a si?. I wcale nie przez Dod?.

Bo w potwierdzonym sk?adzie jury nowego programu stacji Polsat, ma zasiada? obok Ireny Santor, Tomasza Karolaka w?a?nie Dorota Rabczewska. Ale wedle przypuszcze?, jakie si? pojawi?y w zwi?zku z rezygnacj? Edyty Górniak z udzia?u w programie – ?e wycofa?a si? przez Dod?, okazuje si?, ?e jednak nie Rabczewska mia?a wp?yw na decyzj? Edyty.

zobacz: Irena Santor: Doda nie gryzie!

zobacz: Karolak popracuje razem z Górniak!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>