www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak zatrudni?a by?? menad?erk? Dody!

Niez?a jazda. Edyta nie traci czasu. Czy jej cicha wojna z Dorot? Rabczewsk? nabierze teraz wyra?nych barw?

Tego nie móg? przewidzie? nikt.

Chocia?, nie jest nowo?ci? to, ?e Górniak i Doda nie przepadaj? za sob?, takiego manewru chyba nikt si? nie spodziewa?. Edyta Górniak, która po rozstaniu z m??em/menad?erem Darkiem Krup?, szuka?a nowego menad?era, obecnie powierzy?a swoj? karier? w r?ce Mai Sablewskiej.

Sablewska_Maja_Doda

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>