www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak zarobi 63 tys. w ka?dy weekend!?

Bardzo mo?liwe, ?e tak si? stanie. Gwiazda ma ju? kontrakt z Polsatem, ale to nie wszystko …

Jak donosi Fakt, Nina Terentiew z Polsatu potwierdzi?a, ?e Edyta podpisa?a ju? umow? na s?dziowanie w „Jak oni ?piewaj?”. Za ka?dy odcinek dostanie 23 tysi?ce z?otych. Ale, jak wiemy JO? leci w sobot?, a w niedziel? na stacji TVN, „Taniec z gwiazdami” …

Górniak_Edyta

I tu podobno klamka jeszcze nie zapad?a. Górniak pono? zastanawia si? ci?gle nad udzia?em w show. Za jeden odcinek mia?aby dosta? 40 tysi?cy z?otych!!!

Górniak_Edyta


Czy Górniak zdecyduje si? na tak mordercze tempo? Zrobi to dla 63 tysi?cy tygodniowo, czy mo?e skupi swoj? uwag? na opiece nad synem Alanem, który po rozstaniu rodziców (Edyty Górniak i Darka Krupy) potrzebuje najbardziej mi?o?ci?

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>