www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak zarobi 300 tysi?cy w miesi?c!

Ca?kiem nie?le radzi sobie po rozstaniu z m??em.

Edyta Górniak wbrew plotkom i podejrzeniom jest niez?omna. Wszyscy obawiali si? o kondycj? jej finansów, po tym, jak przesta? z powodu rozstania reprezentowa? j? zawodowo jej m?? Darek Krupa. Wszyscy dr?eli, gdy okaza?o si?, ?e zaledwie po kilku miesi?cach wspó?pracy z nowym menad?mentem, firm? Rochstar, Edyta znowu zmieni?a menad?era. A ona i tak swoje prz?dzie i to ca?kiem nie?le.

Górniak_Edyta

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>