www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak ?a?uje, ?e si? rozwiod?a!?

Przecie? sama chcia?a formalnego rozstania z m??em Darkiem Krup?. Co takiego si? sta?o, ?e teraz prze?ywa rozwód?

Edyta Górniak nie jeden raz da?a wyraz swojej chwiejno?ci emocjonalnej. Dobrze pami?tamy, jej udawanie ci??y, skakanie po fotelach jurorskich w programie Jak oni ?piewaj?, chwalenie si?, ?e ma romans z Krzysztofem Ibiszem…

Takie niby zwyk?e zagrywki, by by? bardziej na topie, – tak mog?oby si? wydawa?. Jednak jak daleko jest w stanie posun? si? cz?owiek, by mie? wi?ksz? popularno??? Wtedy chyba przesadza?a z, jak to prasa okre?la?a „niezrównowa?onymi” zachowaniami.

1 2 3

Wpisz komentarz

  1. 30 marca 2010 05:24

    Voip - Telefonia Internetowa:

    Voip – Telefonia Internetowa…

    Dobra powierzchnia magazynowa to podstawa dla ka?dej firmy, która ma do czynienia z du?? ilo?ci? materia?ów, które wymagaj? sk?adowania. Wiele firm boryka si? z problemem braku odpowiedniej powierzchni lub posiadania wystarczaj?co dostosow…

Podobne posty:

/* */?>