www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak wzi??a taksówkarza na lody!!!

Czy to ma by? sposób na bycie bli?ej ludzi!?

No tak! Faktycznie Edyta w ko?cu wysz?a do ludzi, jak donosi?a ostatnio prasa. Takich numerów nie robi?a do tej pory ?adna gwiazda!

Jak donosi Super Express, Górniak po tym, jak kilka godzin korzysta?a z us?ug jednego z taksówkarzy wo??c si? po mie?cie i za?atwiaj?c sprawy, odwdzi?czy?a mu si? godzinnymi … lodami.

Górniak_Edyta

Razem z sympatycznie prezentuj?cym si? panem spacerowa?a po Warszawie racz?c si? s?odkimi pyszno?ciami.

Co troch? dziwi, nie uda?o si? jej nigdy spotka? na lodach z m??em Drakiem Krup? …

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta_Krupa_Darek

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

  1. 8 września 2009 14:59

Podobne posty:

/* */?>