www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak ?wi?ta sp?dzi z by?ym m??em!

Podobno si? waha?a, ale zrobi?a to dla syna.

Dlaczego Edyta Górniak zastanawia?a si? czy przyj?? zaproszenie? Jak donosi prasa w zwi?zku z jej rozstaniem z Darkiem Krup?, pomi?dzy Edyt? a rodzin? Krupy nazbiera?o si? wiele nieporozumie?. Podobno kilka osób czeka na s?owo „przepraszam”, z ust Edyty. Jak wszyscy wiedz?, Górniak ze swoj? w?asn? rodzin? nie utrzymuje ?adnych relacji, dlatego na ?wi?ta chcia?a wyjecha? za granic?. Ale …

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>