www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak straszy po nocy!

A to dopiero heca!

„Jest ?rodek nocy. Ciemne pomieszczenia akademii „Fabryki gwiazd” rozja?nia jedynie blask ?wiec. Nagle zjawia si? tajemnicza kobieca posta?. Bia?e, zwiewne szaty, mi?kki chód. Czy?by akademi? nawiedzi? duch?” – poda? Fakt.

Okazuje si?, ?e to sama Edyta Górniak, która przysz?a udzieli? uczestnikom  lekcji ?piewu. Szkoda tylko, ?e wybra?a tak? por?, czy?by unika?a ?wiat?a dziennego?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>