www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak ?piewa (?a) za jedzenie?

Edyta wyj?tkowo ?le czu?a si? podczas sobotniego odcinka „Jak oni  ?piewaj?”. Dlaczego?

„Nie ?artowa?a i by?a wyj?tkowo oszcz?dna w ocenach uczestników. Zebra?o si? jej jednak na wspomnienia. – Pami?tam, jak w szkole ?piewa?am za kanapki – wyzna?a Edyta. – Zawsze czyja? smakowa?a lepiej. A ?e ja czasami nie mia?am, to jak mnie kole?anki poprosi?y o za?piewanie jakiej? piosenki, to ?piewa?am. Za kanapki” – podaje Super Express.

Z?e samopoczucie piosenkarki spowodowane by?o pono? zatruciem pokarmowym. Miejmy nadziej?, ?e nie zjad?a kanapki od której? z kole?anek …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>