www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak-Sablewska: Szykuje si? wielki comeback gwiazdy!?

Edyta dobrze wiedzia?a, co robi zatrudniaj?c Maj?.

Mówi si?, ?e wspó?praca z Edyt? Górniak do ?atwych nie nale?y. Nawet Rinke Rooyens nie wytrzyma? zbyt d?ugo trzymaj?c piecz? nad jej karier?. Ale teraz wszystko ma wróci? do normy. Ba! Ma by? jeszcze lepiej ni? poprzednio.

Górniak_Edyta

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>