www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak pope?ni?aby samobójstwo ?!!

Silna kobieta medialnie, s?aba i delikatna psychicznie….

„Twoje Imperium” ods?ania nam problemy Edyty Górniak z psychik?. Do tego stopnia powa?ne ?e b?d?c w dole chcia?a si? targn?? na swoje ?ycie. Wybuchowa, kapry?na i problemowa, równie szybko potrafi si? zakocha? i znienawidzi?. Pono? problemy psychiczne s? g?ównym problemem jej kariery która cho? do pozazdroszczenia jednak si? nie rozwija. Mowa tu o karierze zagranicznej której mia?o sprzyja? cho?by nagranie p?yty w Londy?skim studiu nagraniowym. Problemy te id? za Edyt? ju? od dosy? dawna. Stara znajoma z któr? razem wyst?powa?y jeszcze w teatrze „Buffo” potwierdza jej ju? ówczesne problemy emocjonalne.

Nie wiadomo czy sytuacja nie wymknie si? spod kontroli gdy? wtedy brukowce mia?yby jeszcze wi?cej materia?u do przetrawienia. Jedno jest pewne, kulisy kulisami a my kochamy Edyt? Górniak za jej wspania?y g?os i rado?? ze s?uchania jej utworów. I niech tak pozostanie. Szacunek Pani Edyto!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>