www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak „ola?a” Rubika!

Obiecanki cacanki, a …

Edyta mia?a by? najwi?ksz? gwiazd?, która we?mie udzia? w nagraniach do nowej p?yty Piotra Rubika „Rubik One”. Niestety wcze?niejsze obietnice teraz posz?y w las …

Wst?pnie wyrazili?my zgod?, ale potem okaza?o si?, ?e to koliduje z naszymi planami i Edyta nie za?piewa u Piotra – powiedzia? nam Darek Krupa.

Ale Krupa nie do?? tego, nie waha? si? zaznaczy? wa?nej roli Edyty …

Pewnie jemu (nasza adnotacja: Rubikowi)by to bardzo pomog?o i poci?gn??o p?yt?, niestety nie damy rady, ale mi?dzy nimi nie ma ?adnej z?o?ci i maj? nadal dobre relacje – dodaje szybko” (Fakt)

Oczywi?cie, ?e nikt w to nie w?tpi …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>