www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak napisa?a list do tabloidu!

Koniec roku wcale nie oznacza, ko?ca niespodzianek zwi?zanych z Edyt? Górniak.

Ta gwiazda nie daje o sobie zapomnie?. Tylko w ?wietle pojawiaj?cych si? doniesie? nasuwa si? pytanie: czy w ogóle musi o to dba? – przecie? jej fani wprost za ni? szalej?!

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>