www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak mówi o rozwodzie i karierze!

Edzia rozwia?a wszelkie w?tpliwo?ci.

My?leli?cie, ?e Edyta Górniak jednak nie rozwiedzie si? z m??em i pogodz? si?? S?dzili?cie, ?e znajdzie sobie w ko?cu nowego menad?era, który pokieruje umiej?tnie jej karier?, tak jak Krupa? B??d. Edyta Górniak, mimo dobrych ?ycze? swoich fanów nie ma zamiaru walczy? o rozpadaj?ce si? ma??e?stwo. Co wi?cej, nie odda swojej kariery w niczyje r?ce!

Górniak_Edyta

1 2 3

Wpisz komentarz

 1. 18 stycznia 2010 17:32

  edek gurnik:

  fajna kobita – by?a kiedy? !

  Co do strony TopStars to kiepsko j? prowadzicie! mog?o by by? wi?cej ulepsze?!
  ?miech ?e jesli chce si? dac komentarz trzeba wpisa? e-mail a jak chce si? obejrze? zdj?cia to trzeba 20 razy stron? otwiera? bo ka?de jedno na innej stronie!

  ?al ! „serwer”

Podobne posty:

/* */?>