www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak ma romans z nowym menad?erem!?

Wymiana m??a-menad?era, na nowego partnera-menad?era?

Czy?by to nowy trend w showbiznesie? Mo?e ju? nied?ugo za spraw? ostatnich wydarze? w ?yciu Edyty Górniak b?dziemy mogli zaobserwowa? nowe zjawisko „Szukam m??a-menad?era!„. Nie jest to nowo?ci?, ?e gwiazdy na stanowisku menad?era mianuj? swoich bliskich, ale w przypadku Edyty Górniak, to ju? wygl?da, jak jaki? niepokoj?cy ci?g …


Po odej?ciu od m??a Darka Krupy, który wyniós? karier? Edyty na szczyty, jako jej menad?er, Górniak ma teraz nowego menad?era. Jest nim m?? Kayah, Rinke Rooyens. Ale, widocznie Edyta w Rinke nie widzi tylko swojego pe?nomocnika i opiekuna, a kogo? wi?cej, bo Fakt donosi, i? posiada informacje o chemii, która pojawi?a si? pomi?dzy Edyt? i Rinke.

Górniak_Edyta_Rooyens_Rinke

Co ciekawe, Rinke zosta? menad?erem Edyty, na pro?b? Darka Krupy. Gdy ten ju? nie móg? zajmowa? si? sprawami zawodowymi swojej ?ony, w?a?nie Rooyensa poprosi? o przys?ug?. Wida? Rinke wzi?? sobie do serca pro?b? kolegi z bran?y, zaopiekowa? si? Edyt? nie tylko, jako menad?er …

Rooyens_Rinke

Krupa_Dariusz_Rooyens_Rinke

Rooyens_Rinke


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>