www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak kupuje ciuchy ci??owe!?

Jeszcze, gdy oficjalnie Edyta nie odesz?a od m??a Darka Krupy, on sam mawia? „Edytka jest w ci??y co dwa tygodnie” … Czy tym razem to ?ciema, czy fakt? I najwa?niejsze –  z kim Górniak mo?e by? w ci??y, skoro odesz?a od m??a???

Doskonale pami?tamy, jak Edyta w czasie programów na ?ywo „Jak oni ?piewaj?” dawa?a upust swoim ci??owych zachciankom, a raczej zachciankom na ci??? … bo udawa?a ni?.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Teraz, gdy jej rozstanie z m??em sta?o si? faktem i tyle mówi si? o tajemniczym nowym facecie Edyty, jej wizyta w sklepie z odzie?? ci??ow? sta?a si? prawdziw? sensacj?.

Górniak_Edyta

Rzeczniczka Edyty t?umaczy, ?e ciuchy gwiazda kupowa?a dla przyjació?ki. Tylko czy kto? w to uwierzy? Zreszt? z ci??? tak bywa, ?e czas poka?e czy tym razem prawda to, czy nie …

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>