www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak krytycznie o swoim m??u!!!

Ci?g dalszy szokuj?cych newsów w temacie kryzysu ma??e?skiego Edyty Górniak i jej m??a Dariusza Krupy. Wygl?da, na to, ?e Edyta wypracowany wieloletni sukces zawdzi?cza tylko i wy??cznie sobie.

W rozmowie z Faktem Edyta zaprzecza, jakoby planowa?a rozwód z Darkiem, jak twierdzi, takich rzeczy si? nie planuje, czas poka?e, jednak Edyta ma zastrze?enia do roli Darka, jako jej menad?era …

Nie planowa?am zmiany mened?era, ale sytuacja, która mia?a miejsce ostatnio w Opolu, kiedy Darek w niegrzeczny sposób kaza? wyrzuci? z sali koncertowej kilkunastu fotoreporterów, da?a mi do zrozumienia, ?e m?? przestaje czu? si? dobrze w tej roli.

Krupa_Dariusz

By? mo?e wi?c b?d? zmuszona do zmiany osoby, która b?dzie reprezentowa? moje interesy – ?ebym nigdy wi?cej nie musia?a czyta? ju? w prasie informacji typu: „Edyta Górniak wyrzuci?a fotoreporterów ze swojego koncertu”. Cho? w rzeczywisto?ci o ca?ym zaj?ciu dowiedzia?am si? od samych pokrzywdzonych dopiero, kiedy opuszcza?am budynek, w którym odby? si? koncert.

Górniak_Edyta

W ?wiadomo?ci ludzi dzia?ania i decyzje osób z mojego otoczenia s? moimi dzia?aniami i decyzjami. Musz? wi?c zatroszczy? si? o to, by osoby reprezentuj?ce mnie i pracuj?ce ze mn? na sta?e budowa?y na zewn?trz mój prawdziwy obraz. B??dy mened?era uderzaj? w mój wizerunek.

Górniak_Edyta

Przez 20 lat ci??ko pracowa?am na opini? profesjonalistki. W moim poj?ciu, je?eli ju? kto? ma mie? prawo do impulsywnych zachowa?, to jest nim artysta, nigdy mened?er. By? mo?e m?? nie radzi sobie emocjonalnie z obecn? sytuacj?. Staram si? go rozumie?”

Górniak_Edyta

Trudno jest komentowa? jej wypowied?, tym bardziej, ?e to Darek przez ca?y okres ich ma??e?stwa budowa? jej  „ciep?y” wizerunek i broni? przed natr?tn? momentami pras?.

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>