www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak i Krupa k?óc? si? po rozwodzie!

Wcze?niej posz?o g?adko. Czy?by dopiero teraz zacz??y si? pierwsze schody?

O co mog? si? k?óci? byli ma??onkowie? Nie trudno si? domy?li?, ?e o kwestie zwi?zane z wychowaniem ich wspólnego syna Alana. Jak dowiedzia? si? Super Express, Edyta mia?a sporo zastrze?e? do zachowania Krupy, który postanowi? w ko?cu pozna? Alana z babci?, matk? Edyty Górniak. Tabloid napisa? ?e ch?opiec ma ju? 6 lat, ale do tej pory nie pozna? jeszcze swojej babci ze strony mamy. Wszystko przez konflikt, a raczej brak relacji i kontaktu Edyty ze swoj? rodzin?.

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>