www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak i Cichopek w jednym programie?

Znowu?

Jak donosi „?ycie na gor?co”, Nina Terentiew zastanawia si? nad reaktywacj? programu „Idol”, który mia?by konkurowa? z „Mam talent”. Edyta prawdopodobnie zasi?dzie w jury, a Katarzyna b?dzie wspó?prowadz?c?.

Górniak_Edyta_Cichopek_Katarzyna

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>