www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Górniak chce wi?cej, ni? 35 tysi?cy za dzie?!?

Rekordowe stawki? Czemu nie! Kasa, to kasa.

Z doniesie? Faktu dowiadujemy si?, ?e Edyta Górniak ci?gle nie potwierdza swojego udzia?u w nowym show Polsatu Tylko nas dwoje.

Doda_Rabczewska_Dorota

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>