www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Go??bie serce Anny Nowak-Ibisz!

Jest pierwsz? z „serialowych” gwiazd, która chce wypu?ci? z portfela par? groszy na cele charytatywne.

Anna Nowak-Ibisz wzi??a udzia? w akcji „Kolorowe boiska… czyli szkolna pierwsza liga”. Jak zapewnia nie jest to bynajmniej ostatni taki gest z jej strony. Chce swoim przyk?adem zarazi? inne gwiazdy, które mniej lub bardziej si? oci?gaj?.

Anna_Nowak-Ibisz

„Mam fajne do?wiadczenie z Niemiec. Aktorzy z naszego serialu co miesi?c oddawali cz??? wynagrodzenia na dom dziecka. Zebrane pieni?dze sz?y do dzieci, którymi si? opiekowali?my. Mo?e taki pomys? zrodzi si? i w Polsce. Przecie? tu te? mamy kilka dobrych seriali” – zdradzi?a „Gwiazdom” aktorka.

Anna_Nowak-Ibisz

W tym momencie aktorka oczekuje na oferty bran?y filmowej. Jak na razie ?aden serial nie zabiega o jej skromn? osob?. No a poza tym mamy kryzys gospodarczy. Mo?e by? ci??ko z kolejnymi aktami dobroci.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>