www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

G?ogowska rzuca taniec!

Ania b?dzie mie? w?asne show

G?ogowska zrezygnowa?a z udzia?u w „Ta?cu z gwiazdami”. Pracuje nad w?asnym show

Chc? ta?czy? w swoim show, a za rok, dwa mo?e by? ju? za pó?no.(…) Na scenie powinien wyst?powa? kto? „apetyczny”, m?ody i pi?kny. Zdaj? sobie spraw? z tego, ?e lata lec? – wyzna?a G?ogowska” (Fakt)

G?ogowska b?dzie mie? swój w?asny musical. Nie jest niespodziank? to, ?e wyst?pi w nim Ania,zreszt? „apetyczna, pi?kna i m?oda”, ale zaskakuje rola dla jej partnera i ojca ich wspólnej córki Julki, Piotra G?sowskiego oraz jego by?ej ?ony Hani ?leszy?skiej.

Wielka kochaj?ca si? rodzina? Oby wi?cej takich przyk?adów.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>