www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

G?ogowska i G?s nie chc? ?lubu!

Czy wesele to „niepotrzebny wydatek”?

Taki pogl?d wyznaje Anna G?ogowska. Razem z Piotrem G?sowskim twierdz?, ?e bez legalizacji zwi?zku uk?ada im si? wspaniale.

G?sowski_Piotr_G?ogowska_Anna

Pomimo braku czasu dla rodziny, oboje ?wietnie si? dogaduj?.

G?sowski_Piotr_G?ogowska_Anna

Mo?e dlatego, ?e ma?o czasu sp?dzaj? razem? A mo?e po prostu nie doro?li do ma??e?stwa, chocia? wiek Piotra raczej by to sugerowa?…

G?sowski_Piotr


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>