www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Glinka ucieknie do TVN!?

Czy?by Kasia wyczu?a spore korzy?ci z udzia?u w tanecznym show stacji?

Piszemy to bez cienia z?o?liwo?ci i podejrzliwo?ci. Udzia? w Ta?cu z gwiazdami otworzy? przecie? drzwi do niejednej kariery lub nada? jej rozp?du. Z takiej okazji ma szans? skorzysta? teraz aktorka, Katarzyna Glinka znana z serialu Barwy szcz??cia.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>