www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Glinka miesi?cznie zarabia 100 tysi?cy?!!!

Je?li Kasia Glinka b?dzie zarabia? w takim tempie, szybko zostanie milionerk? …

Gazety wyceniaj? jej miesi?czne zarobki na 100 tysi?cy z?otych. Za co tyle pieni?dzy? Trudno powiedzie?.

Aktorka jako? specjalnie nie wybi?a si? na razie w mediach, poza serialem „Barwy Szcz??cia” i „Tancerze”. W zaprezentowaniu si? szerszej publiczno?ci pomog?o jej tak?e prowadzenie festiwalu w Opolu.

Je?eli teraz przy niezbyt wysokiej popularno?ci tyle zarabia, to strach pomy?le? co b?dzie, gdy stanie si? naprawd? s?awna.


Wpisz komentarz

  1. 25 lutego 2010 13:57

    demogorgon:

    francus ino minetuje nie pie**doli lecz ca?uje i gdy ranne staj? zorze on j?zykiem pi**zde orze rusek znowu jak pier**doli to j? w krzy?u strasznie boli on nie wzdycha i nie st?ka lecz jak je**bie pi**zda p?ka murzynowi wpad?a w ?apy hu***Ja mia? jak rolka papy gdy pie**rdoli? to kwicza?a a jak sk?czy? jeszcze chcia?a zamiata?a kaska izbe a? jej muszka wpad?a w pi**zde cztery konie zaprz?gaj? muchy z pi**zdy wyci?gaj? nie zmy?lone s? to brednie sie je*ba?a noc i wednie mia?a ci*pe nie na gali lecz na hu**jach wszystkich kraji

  2. 25 lutego 2010 14:04

    demogorgon:

    jest wspania?a i to tak poprostu lubie j? mo?e j? kiedy? upoluje bo chcia?bym

Podobne posty:

/* */?>