www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gdzie ten szczup?y Kasprzykowski?

Pami?tacie, jak Bartek nabra? formy po udziale w Ta?cu z gwiazdami? Niestety nie uda?o mu si? zbyt d?ugo utrzyma? tamtej sylwetki.

Jeszcze nie d?ugo po zako?czeniu edycji, w której bra? udzia? Kasprzykowski pisywano, ?e aktor przez intensywne przygotowania do kolejnych odcinków straci? a? 10 kilogramów! Faktycznie, go?ym okiem by?o wida?, ?e Bartka by?o mniej.

Kasprzykowski_Bartek

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>