www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gdzie ta szczup?a Marysia Wa??sa!?

Przez trzy ostatnie lata bardzo si? zmieni?a. Niestety nie da si? ukry?, ?e przyby?o jej par? kilo, a ona sama nic z tym nie robi …Ten widok przechodzi do historii!


Marysia jeszcze kilka lat temu prezentowa?a zadban?, szczup?? sylwetk? … Zachwytów nad córk? by?ego prezydenta nie by?o ko?ca!

Wa??sa_Maria

Wa??sa_Maria

Wa??sa_Maria

Wa??sa_Maria

Wa??sa_Maria

Wa??sa_Maria

Aktualnie o Marysi mówi si? wiele, jednak w odmiennym kontek?cie – Marysia znacznie przyty?a … Sami zobaczcie!

>>>

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>