www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gdzie jeszcze nie by?o Foremniak?

Na Kilimand?aro!

„Na razie to jest jeszcze bardzo ?wie?e i nie chcia?abym zbyt du?o mówi? na ten temat – zarzeka si? Foremniak w rozmowie z Faktem. Ale zdradza, sk?d ten pomys?. Z grup? pa? za?o?y?a stowarzyszenie organizuj?ce bezp?atne szkolenia dla kobiet. – Tak naprawd? chodzi o to, ?eby pokaza? kobietom, ?e warto realizowa? w?asne marzenia – t?umaczy Foremniak.”- donosi Fakt.

Tak wi?c, za kilka miesi?cy nie szukajcie Ma?gosi, na imprezach salonowych, bo Foremniak b?dzie wspina? na wy?yny swoich mo?liwo?ci fizycznych.


Wpisz komentarz

  1. 1 listopada 2008 21:07

    nn:

    bo?e co za c.ipa wsz?dzie si? wepchnie, stara rura

Podobne posty:

/* */?>