www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

G?sowski nie mieszka z G?ogowsk?!

Kochaj? si?, maj? dziecko. Wida? to nie wystarczy.

Gdy kilka lat temu rozesz?a si? wie??, ?e tancerka Anna G?ogowska jest w ci??y w aktorek Piotrem G?sowskim, wielu ?a?owa?o tej m?odej, atrakcyjnej kobiety. G?s, po nieudanym ma??e?stwie z Hann? ?leszy?sk? by? trudnym do z?apania w klatk? ptaszkiem.

G?sowski_Piotr_G?ogowska_Anna


1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>