www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

G?sowski i jego niecodzienny zakup!

Aktor czasu nie traci.

Gor?czkowanie si? w korkach ulicznych ju? nie dla prowadz?cego niedzielny Taniec z gwiazdami. Piotr widocznie bardzo si? denerwowa? przeciekaj?cym mu przez place czasem, gdy przemieszcza si? tradycyjnie do pracy – samochodem, poniewa? kupi? sobie … helikopter.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>