www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Garlicki zakochany i niechciany!

Tak ju? z tymi mi?o?ciami bywa, ?e jedno kocha a drugie nie.

Wymy?lono sporo okre?le? na Miłość i skal? kochania. Niestety ?ukasz Garlicki ( 32 l.) ostatnio ma s?abe loty u partnerek. Zakocha? si? w Magdzie Cieleckiej ( 37 l.) i to bez jakiejkolwiek wzajemno?ci! Gorzej, jego Dulcynea nie chce mie? z nim nic wspólnego, co wszem i wobec rozg?a?nia. Na dobicie ma ju? amanta, a jest nim Andrzej Chyra.

By? mi?dzy nimi jeden krótki epizodzik, po??czony z wyjazdem na Kub?, ale je?li by?o co? mi?dzy nimi to w?a?nie tam zosta?o!

Nie mo?e si? jednak ?ukasz z tym pogodzi?. W sieci pojawi?y si? plotki o tym, ?e nawet gn?bi telefonami Magd?, aby tylko si? z ni? spotka?. Miłość na si??!  Znajomi jednog?o?nie skomentowali poczynania i zachowanie ?ukasza. Kocha mi?o?ci? osaczaj?c?, która jego samego wypala. ?le trafi? gdy? jego wymarzona woli wolno??. ?ukaszowi proponujemy muzykoterapi?, tam temat mi?o?ci dominuje, zarówno tej pozytywnej jak i negatywnej. Mo?e wnioski si? same nasun?.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>