www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Gardias wygryz?a Janiaka?!

Pogodynka (a teraz ju? prezenterka) zast?pi Oliviera w programie „Projekt Pla?a”, realizowanym podczas wakacji przez stacj? TVN.

Czy Dorota poradzi sobie z takim wyzwaniem?

Janiak_Olivier

Ostatnio patrz?c na telewizj? mo?na doj?? do wniosku, ?e ka?dy mo?e zosta? prezenterem.

Gardias_Skóra_Dorota


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>